رمان نویس نورمن میلر در گوزن پارک نوشت: “این یک قانون زندگی است، یکی باید رشد کند و دیگری هزینه بیشتری برای ماندن پرداخت کند.” درست است. اما بسیاری از مردم بر این باورند که به طور خاص شخصیت ثابتی دارند. در واقع، همان تفکر مرسوم که در روانشناسی معتقد است که شخصیت ثابت باقی می ماند.

اما این دقیق نیست: ما همیشه در حال تغییر، تحول یا در جهت بهتر یا بدتر شدن هستیم. بسیاری از متخصصان بهداشت روان می بینند که این در میان بیماران اتفاق می افتد.

ما درست در همین  لحظه ممکن است تغییر کنیم. روابط و آرزوها و باطن ماست که میزان کیفیت زندگی روزمره ما را تشکیل می دهد، برخی تحقیقات اخیر ظرفیت ما را برای تغییر و رشد ابعاد شخصیت نشان می دهد.

این تغییر از آگاهی ما ز آنچه ما می خواهیم تا  تغییر یا رشد نماید ، و تمرین سخت بر روی جنبه هایی از شخصیتمان که بخواهیم تغییر دهیم.

یک مثال: محققان در دانشگاه ایلینویز(Illinois) یک مطالعه ای  به  چگونگی میزانی رشد شخصیت افراد در یک ویژگی شخصیتی خاص پرداخت. این آزمایش طی یک دوره 16 هفته ای انجام شده است. نتیجه این آزمایش در مجله شخصیت و روانشناسی اجتماعی منتشر شد. این آزمایش با دو گروه شرکت کننده صورت گرفت، اول گروهی که به تغییر برخی از ابعاد شخصیت خود علاقمند بودند و در مقابل کسانی که چندان به تغییردر شخصیت خود علاقه نشان نمی دادند. محققان با اشاره به نتایج به دست آمده دریافتند که میل به تغییردر صفات شخصیتی مهم است. این میل هدفی در ایجاد تغییر و یا رشد شخصیتی خواهد بود.

آنها توضیح دادند که این فرآیند چنین اتفاق می افتد: ” اهداف کم کم منجر به تغییر در رفتار و منجر به تغییر در مفهوم خود می شوند که این باعث تغییر بیشتر در رفتار می شود.

من فکر می کنم یک تصور و دید ” رشد یافته” ازشخصیت خود داشتن، اهمیت دارد. می توانیم برخی از ابعاد شخصیت خود را که آرزو دارید، تعیین نمایید. این یک تأثیر و کششی در شما ایجاد می کند تا به سمت آنچه می خواهید بروید مانند یک آهن ربا شما را به سمت خود می کشد.

به طور مشابه، یک مطالعه دیگر از دانشگاه منچستر و مدرسه اقتصاد لندن انجام شد. شواهدی وجود دارد که شخصیت افراد به میزان قابل توجهی در طول زمان تغییر می یابد. تغییرات هر چند کوچک باشند می توانند منجر به  پیشرفت شغلی، افزایش درآمد و در نهایت رفاه شخصی بیشتر گردند.

این مطالعه که در مجله تحقیقات منتشر شده ، می گوید که شخصیت در طول چهار سال تغییر و چگونه این تغییرات منجر به رضایت از زندگی می شوند. به گفته نویسنده سرب کریس بویس :  “ما دریافتیم که شخصیت ما می تواند و باید در طول زمان تغییر کند، چیزی که تا به حال غیر محتمل بود. این تغییرات شخصیتی ، به شدت بر تغییرات در سلامت تأثیر می گذارند. تحقیقات نشان می دهد که با تمرکز براینکه  ما که هستیم و ما چگونه بر جهان اطراف مربوط هستیم ، پتانسیل و شرایطی ایجاد می کند تا پیشرفتهای گسترده ای در سلامت ما صورت گیرد. “

حتی صفات به ظاهر ثابت مانند اضطراب اجتماعی  می تواند کاهش یابد. با کمک و خدمت به فرد دیگر می توان باعث رشد تعالی ابعاد شخصیتی شد. طی مطالعه ای که در انگیزش و هیجان منتشر شده است، نشان می دهد که کمک کردن به دیگران  به کاهش اضطراب کمک می کند. در واقع، حاصل این عمل خوب، احساسی مثبت به فرد منتقل می کند و از اضطراب اجتماعی فرد می کاهد. این نشان می دهد که رها شدن از اشتغال ذهنی به خود و تمرکز بر دیگران باعث می شود تا شخصیت فرد رشد یابد.

این را امتحان کن:

پس چطور آگاهانه باعث تغییر و رشد شخصیت خود شویم؟  در اینجا چند تمرین ذکر شده :

  – شناسایی برخی از ویژگی هایی توسعه نیافته که شما تمایل به تقویت و گسترش آن دارید.

– برای هر یک، از ویژگی ها تصویری تعریف کنید و تجسم کنید که این ویژگی در زندگی روزمره ، کار و … به جایگاهی برسد.

         –  در دو پاراگراف تصویری از خود را شرح دهید.

  – آنچه شما نیاز دارید برای تقویت آن بعد از ابعادتان که تقویت یابد. مانند تقویت عضلاتتان.

دکتر داگلاس لیبیر

1 نظر

  1. […] سوال هایی درباره شخصیت انسان مطرح است. آیا می توانید افراد را تغییر دهید؟ چگونه می توانید دیگران را درک کنید؟ چه تفاوتی بین رفتار طبیعی و پاتولوژیک است؟ شخصیت فرد به قدری فراگیر و پیچیده است که گاهی یک تناقض آشکار بالینی است. ارزیابی شخصیت کار سخت و غیر ممکنی به نظر می رسد. […]

جواب دادن