افسردگی و زوال عقل

اکتبر 2007 – تحقیقاتی که در مرکز پزشکی دانشگاه روچستر انجام شده ودر مجله آمریکایی روانپزشکی منتشر گشته ، نشان می دهد که افسردگی، خطر زوال عقل در افراد مسن را افزایش داده  و این می تواند یک عامل پیش بین باشد.

جفری ام. لاینس، استاد روانپزشکی و وابسته به کرسی استادی آموزش گفت:

” ما نتیجه نمی گیریم که درمان یا پیشگیری از افسردگی ، باعث کاهش یا جلوگیری از مشکلات عقلی می گردد، اما این یافته ها حتماً این امکان را بالا می برد؛ که این امید ما خواهد بود. “

این مطالعه جدید، تحلیلی برنقش افسردگی و بدکاری عقلی یا فکری طی بیش از دو سال در یک گروه 700 نفره ، در سن 65 سال و بیشتر است، که از شیوه های خصوصی و در کلینیک وابسته به دانشگاه در شهرستان مونرو در نیویورگ صورت گرفته است.

محققان فقدان عملکرد اجرایی را شامل : فرایند های ذهنی سطح بالا، مانند تصمیم گیری،سازماندهی، برنامه ریزی، و تکمیل زنجیره ای از وظایف  را اندازه گیری نمودند.

جفری لاینس شرح داده است :

” شما می توانید مهارت های حافظه خوب و زبان خوب را داشته باشید اما اگر شما عملکرد اجرایی خود را از دست دهید، نمی توانید در زندگی روزمره خود  خیلی خوب کار انجام دهید. “

شرکت کنندگان در خانه و یا در مرکز پزشکی ، برای ارزیابی شناخت، وضعیت عملکردی و افسردگی مورد بررسی قرار گرفتند. محققان همچنین نمودار پزشکی مراقبت های اولیه هر شرکت کننده را با تمرکز بر خلق و خو ، نشانه های شناختی، اختلالات و درمان های  پزشکی آنان بر گذشته و حال  بررسی کردند.  بیشتر بررسی و مصاحبه ها یک و دو سال بعد انجام شد.

جفری لاینس توضیح داد :

” این طور نیست که هر فرد مسنی که افسرده می شود آسیب عقلانی پیدا می کند، اما افسردگی خطر بدکاری عملکرد اجرایی را در این افراد بالا می برد. ما آنان را طی یک سال می بینیم (معاینه می کنیم)، علائم طی دو سال مشخص می شوند.”

محققان نتیجه گیری کردند که پزشکان در درمان بیماران مسن تر، باید از افزایش خطر فقدان عملکرد ذهنی آنان در صورت افسردگی  آگاه باشد.

جفری لاینس افزود:

“گام بعدی مطالعه این است که آیا درمان یا پیشگیری افسردگی، می تواند در زوال عملکرد اجرایی جلوگیری نماید؟”

بدون نظر

جواب دادن