تست افسردگی بک (BDI)

افسردگی نوعی اختلال روانی است که در خلق شخص تأثیر می گذارد و در این حال فرد احساس بی کفایتی، غمگینی، درماندگی می کند. افرادی که خلقشان دچار اختلال می شود، نشانه و علائمی در رفتارشان بروز می کند که می توان با تشخیص آن هر چه زودتر از نوع آن آگاه شد و مراحل بعدی درمان را پی گیری نمود. یکی از راههای تشخیصی افسردگی، استفاده از تست های روان سنجی است.از بین تست هایی که روانشناسان به طور معمول برای علائم جسمانی، شناختی و رفتاری مورد استفاده قرار می دهند، تست پرسشنامه افسردگی بِک است. این تست از مناسبترین ابزار برای سنجش افسردگی است.این پرسشنامه بدین جهت مورد توجه است که به مهارت و تعصب آزمون دهنده بستگی ندارد و بیشتر به سنجش ویژگی های روان شناختی افسردگی می پردازد. ضریب همبستگی این تست، 73 تا 93 درصد است، و ضریب اعتبار حاصل از باز آزمایی نوع جمعیت 48  تا 86 درصد است. مطالعاتی که در کشور ما انجام شده به این نتیجه رسیدند که این پرسشنامه در تشخیص و تفکیک بیماران سالم از بیماران افسرده بسیار موفق عمل کرده است.

روش اجرا : این پرسشنامه 21 آزمون  چهار و پنج گزینه ای دارد. هر سوال بیان کننده حالتی در فرد است. برای اجرای دقیق آزمون از آزمون شونده خواسته می شود تا با دقت سوال مورد نظر را بخواند و طبق احساس خود در زمان پاسخگویی به سوالات جواب دهد، و حتماً به همه گزینه ها پاسخ دهد.

1اخطار: تفسیر نتایج این تست با وجود خود ارزیابی بودن، می بایست با کمک افراد دارای صلاحیت انجام شود.

بدون نظر

جواب دادن