یاد بگیرید خودتان را به خاطر اشتباهات گذشته سرزنش نکنید. گاهی اوقات افراد می گویند که  چه طور من خودم را برای اشتباهاتم ببخشم. دقیقا به چه معنا است و چگونه می شود این کار را انجام داد؟

ما با آزمون و خطا چیزهای زیادی را یاد می گیریم، و این اشتباهات هستند که ما را می سازند. ممکن است برخی از تجارب ما کمی عجیب باشد (” خدای من، من تعجب می کنم چگونه اجاق گازداغ را لمس کردم ؟!”). اما ما بدین ترتیب تجارب زیادی کسب کردیم.

به طور معمول وقتی شما خطایی انجام می دهید، از سوی دیگران انتقاد شدیدی از شما می شود. بدین ترتیب این باعث می شود ما از اینکه خطایی می کنیم احساس بدی داشته باشیم و برای ما این اتفاقی خوشایند نباشد. با این حال، ما خودمان نیز اغلب از بالا به خودمان، و در نهایت به زندگی و گذشته خود نگاهی انتقادی داریم.

بخشیدن خودتان در مرحله اول بدین معنی است که شما می پذیرید که مرتکب خطایی شده اید، اما در مرحله دوم، به دلیل عدم پذیرش محکوم دانستن خودتان و پذیرش کامل خودتان است.

درجه شدت خطا بسیار اهمیت دارد. خطا ممکن است بسیار بد باشد. اعتراف به این نوع خطا، اولین گام در جهت بهبود اثرات خطا است. بخشیدن خودتان یعنی پذیرش جایزالخطا بودنتان به عنوان یک انسان .

یکی از بزرگترین اشتباهات بالقوه بشر، جنبش کمال گرایی در دهه های هفتاد و هشتاد بود. اگر چه کمال می تواند هدفی بزرگ و بلند باشد، اما درعوض به دلیل اینکه افراد خود را با چیز کمال یافته و بالایی مقایسه می نمایند، بنابراین با هر خطایی احساس ناامیدی و یأس خواهند کرد و دست از تلاش خواهند کشید.

بخشیدن خودتان، اما نه به صورت غلط، سازش خوبی است که به شما اجازه  می دهد تا از خطا هایتان چیزهایی بیاموزید و این کمک می کند تا شما بهتر باشید. وقتی خودتان را می بخشید، این باعث می شود تا شما دیگران را نیز به آسانی  ببخشید، نگرشی مثبت در شما ایجاد می شود و به شما اجازه می دهد تا دست به تلاش و کارهای بزرگ بزنید.

چه کاری انجام دهید:

تغییراین فلسفه که خود را برای هر اشتباهی سر زنش نکنیم. البته پذیرش همیشگی خطای خود، می تواند شما را مستعد انجام خطا کند و شما را از قدم به سوی کمال باز می دارد.

لئوناردو داوینچی به نکته ای اشاره می کند با این مضمون که : “زندگی بسیار ساده است؛ شما چیزی را امتحان می کنید. گاهی اوقات شکست می خورید. اما در برخی مواقع آن را به درستی انجام می شود. اگر کار شما خوب بود، دیگران با سرعت از روی آن کپی می کنند و آن کار را انجام می دهند. پس شما وقتی کاری انجام می دهید، ترفند آن این است که آن را برای خود نگاه دارید و از آن استفاده کنید.”

 

بدون نظر

جواب دادن