علوم اعصاب

مغز انسان به عنوان پیچیده ترین شی در جهان شناخته شده است، و آن را مرز نهایی علم می دانند. صد میلیارد نورون ونزدیک به کادریلیون اتصالات میان آنها قرار دارد که درک یک سلول نیز برای انسان مشکل است.

هدف علوم اعصاب این است که درک کند که چگونه  انسان از یک توده ماده پیچ و تابدار تشکیل شده است. در دو دهه اخیر ابزار های تصویر برداری اطلاعات ارزشمندی را در اختیار بشر قرار داده است.

بدون نظر

جواب دادن