در مورد قانون و جرم

محل تلاقی روانشناسی و قانون در علم پزشکی قانونی است. پزشکان قانونی نیازدارند تا انگیزه اصلی و اساسی عمل فرد را درک کنند تا توانند قضوتی عادلانه داشته باشند.

 

بدون نظر

جواب دادن