مشاغل روانی

 همه چیز درباره مشاغل روانی

 در هر کار و حرفه ای از روانشناسی استفاده می شود. یک فروشنده ، یک معلم مدرسه، و یا یک مربی ورزش، در هر صورت برای پیشبرد کار خود و درک بهتر دیگران و انگیزه و نیاز های آنان از روانشناسی استفاده می کنند. ولی برخی از حرفه ها نیاز به آموزش رسمی و تخصصی در روانشناسی دارند، که عبارتند از: روانشناسان، مددکاران اجتماعی، مشاوران مدرسه، محققان، و یا پزشکان آموزش دیده اند.

 

بدون نظر

جواب دادن