هوش 

هوش چیست؟

خواندن یک نقشه راه وارونه با بیان مترادف یک کلمه ای مانند « درخشان» دو مهارت کاملاً متفاوت هستند. اما در شاخص اندازه گیری هوش، به طور کلی، ساختاری است که توانایی شامل حل مسئله، دستکاری فضایی ، اکتساب زبان و … را اندازه گیری می کند. دانشمندان به طور کلی اتفاق نظر دارند  که هوش را می توان با آزمون های روان سنجی  اندازه گیری نمود. اما سنجش هوش ، به این سوال که فرد چه مقدار لجوج است؟ چگونه پاسخ خواهد داد. پس نمی توان با ابزار سنجش هوش همه ابعاد هوش را به طور دقیق مورد سنجش قرار داد. میزان رفاه فرد، ژن و محیط زیست می تواند با هوش افراد در ارتباط باشد. به همین دلیل نمره متوسط هوش، در سراسر جهان در قرن اخیر افزایش یافته است.

 

بدون نظر

جواب دادن