ورزش و مسابقات (Sport and competition)

0
926
ورزش و مسابقات (Sport and competition)
ورزش و مسابقات (Sport and competition)

ورزش و مسابقات

 اهمیت ورزش

ورزش وسیله سرگرمی و بازی است. از شعارهای مدرسه به مسابقات قهرمانی سوپرجام تا شوخی ها در فرهنگ های مختلف درباره ورزش.

در ورزش که یک مبارزه هم می توان نامید، پیوسته  همکاری، تمرکز، هماهنگی، و خلاقیت ،چیزهایی که ارزش تلاش دارد وجود دارد.در مسابقه شطرنج یا مسابقات دیگر همه توجه دارند که چه کسی برنده شده و کدام بازیکن به هدف نزدیکتر می شود.

 

بدون نظر

جواب دادن