مغز تنها مرموز نیست بلکه عجیب و غریب هم هست.

پنج حقیقت عجیب و غریب در مورد مغز:

1- در مغز تعداد زیادی رگ های خونی وجود دارد. حال اگر شما تمامی رگ های خونی مغز را دراز دراز به هم وصل کنید، طول آن حدود 120،000 مایل می شود.

2- مغز انسان به نور حساس است. به اصطلاح گیرنده غیر بصری عمیق در مغز، برای تنظیم ریتم شبانه روزی یا چرخه فعالیت های روزانه قرار دارد که نقش مهمی در بی خوابی و اختلالات دیگر را که در تأخیر زمان خواب ایفا می کند. بیماران سکته مغزی با روشن کردن نور نزدیک به مادون قرمز سریع تر بازیابی و بهبود می یابند تا کسانی که از این روش استفاده نمی کنند. شواهد اخیر نشان می دهد که درمان LED با نور قرمز و مادون قرمز در بهبودی بیماران موثر است.

3- شما به معنای واقعی کلمه نادان هستید. مغز شما  60٪ از چربی تشکیل شده است.

4- گیرنده های چشایی مهم در داخل مغز شما وجود دارد. به عنوان مثال گلوکورسپتورهای در هیپوتالاموس مغز در تغییرات قند خون (و همچنین قند در مایع مغزی نخاعی) را تشخیص می دهند. بدین ترتیب مغز می تواند سطح قند خون را تنظیم کند. این طوربه نظر می رسد که گیرنده های چشایی تنها باید در معده و روده  وجود داشته باشند. گیرنده ها می توانند نقش کلیدی در توسعه دیابت و چاقی بازی کند. حتی گیرنده های چشایی در رکتوم و بیضه ها، اگر چه هیچ کس دلیل آن را نمی داند.

5- مغز مانند یک لامپ روشن بر روی تن انسان است. این خیلی دور از ذهن نیست. مغز 20 وات برق تولید می کند.شاید به همین دلیل انسان ایده های درخشانی دارد!

مشاهده ریچارد فاینمن که جهان عجیب و غریبتر از آنچه است که ما درباره آن می دانیم، اما به خوبی می توان بخشی از جهان را درون جمجمه پیدا کرد.

بدون نظر

جواب دادن