پیری

– درک پیری

 تا سال 2030، تعداد آمریکایی 65 سال به بالا ، حدود 71.5 میلیون نفر پیش بینی شده است.  که نزدیک به 10 میلیون نفر آنان 85 سال و بیش از آن خواهند بود. خبر خوب این است که بسیاری از سالمندان گزارش سلامت بهتر، ثروت بیشتر و سطح بالاتری از آموزش بیش از سالمندان در دهه گذشته خواهند داشت. تحقیقات علمی اطلاعات خوبی به ما می دهد که  دوران پیری خوبی را از نظر جسمی و روحی داشته باشیم.

بدون نظر