مغز شما دارای شکوه و عظمت است ،در حالی که سیستم عصبی دیگرتان، سیستم اعصاب محیطی (PNS) با اینکه بیشتر زحمت می کشد ولی گمنام تر مانده است.

در سیستم اعصاب محیطی PNS چه خبر؟

نورون هایی که خارج از سیستم اعصاب مرکزی (CNS) زندگی می کنند عبارتند از کنترل عضلات ، هضم غذا، اندام های داخلی و چیزهای که شما بدون آن خواهید مرد. به عنوان مثال اعصابی  که در زانو قرار دارد و با ضربه دکتر باعث حرکت سریع  زانو می شود از سلول های عصبی (PNS) است.

در اینجا برخی از حقایق جالب در مورد (PNS) است.

1) در درون شما یک میمون است.

سیستم عصبی روده متشکل از 500 میلیون نورون  است که کنترل معده و روده را برعهده دارد، مانند بسیاری از سلول های عصبی قشر مغز یک میمون است. آیا می توانید از سیستم عصبی روده خود ، به خودش فکر کنید ؟ کشف دل و روده جواب به این سوال است!

2) میمون درون شما، یک میمون در داخلش وجود دارد!

در درون دستگاه گوارش شما 10 برابر بیشتر از سلول های دیگر بدن، دارای سلول های باکتریایی است. این میکروب ها هورمون ترشح می کنند و دارای  انتقال دهنده های عصبی برای کنترل رفتار خود هستند. به عنوان مثال، با مصرف قند و چربی که برای زنده ماندن بدن لازم است، مواد شیمیایی پیام “احساس خوب”  به مغز ارسال می کنند. وقتی شما غذایی می خورید ، همان چیزی است که آنها می خواهند. البته هنگامی که مواد سمی را موفق نشدید بخورید و حس بدی دارید ، بدانید این شیطانی است!

3) یک قورباغه در داخل شما نیز وجود دارد.

14 میلیون نورون در نخاع شما وجود دارد، و به همین تعداد نورون در مغز قورباغه هم است. مانند مغز قورباغه، سلول های عصبی نخاعی چیزهای مربوط به پرش و رقص را کنترل و حفظ می کنند. نخاع بخشی از سیستم اعصاب مرکزی (CNS) است، نه سیستم اعصاب محیطی (PNS)، بنابراین من کمی فریب دادم.

اما آیا می دانید که بخش هایی که شما فکر می کنید جزو اعصاب محیطی (PNS) باشد، در واقع جزو سیستم اعصاب مرکزی (CNS) هستند .مانند شبکیه چشم که کار سنجش نور را انجام می دهد. این بخش در واقع جزو بافت مغز است. بله!

4)سیستم اعصاب محیطی (PNS) بسیار کندتر از اندیشه شما عمل می کند.

رشته های درد، مانند کسانی هستند که خبرهای بد را از انگشت شست پای شما به سیستم اعصاب مرکزی می رسانند. سرعت تکانه های عصبی در آهسته ترین حالت 2 مایل در ساعت است. شما می توانید از این تکانه ها سریع تر بدوید!

این توضیح که چرا شما می دانید که به پای  شما ضربه ای زده شده ، قبل از اینکه احساس درد به شما برسد، این است که ، نورون های حساس به لمس در انگشتان پا ، 10 برابر سریعتر از الیاف درد هستند.

من امیدوارم که این حقایق دید محیطی شما را بهبود بخشد. 

دکتر اریک هسلتین

 

 

 

 

 

 

 

بدون نظر

جواب دادن