اگر شما کلمه رویا و خواب را در موتور جستجو گوگل بزنید ، میلیون ها وب سایت به تعبیر خواب اختصاص داده شده است. آیا هر یک از آنها ارزش یکبار دیدن را دارند؟ به احتمال بسیار زیاد می گویید، چرا که نه؟!

از آنجا که هیج سیستم علمی از تعبیر خواب  حمایت نمی کند، این وبلاگ ها ، سایت ها، صفحاتی که در مورد تعبیر خواب  است مانند زباله خالص است.  این ها تفاسیر منحصر بفردی است که خود نویسنده از خواب داشته و به طور معمول بسیار جذاب وجالب است البته  نه برای همه.

بسیاری از سایت های تعبیر خواب وجود دارند که یک مشت مزخرفات از عالم روحانی و برخی ایدئولوژی ها را به مردم می فروشند. بسیار کم دیده می شود که دانشمندی تحقیقاتی بر روی یک یا دو رویا انجام دهد و نتیجه تحقیق و تفسیر خود را از آنان ارائه دهد. رویاهای اغلب تفاسیری حتی از سوی برخی دانشمندان رویا، با توجه به اصطلاح رویاهای عمومی که همه ما آن را تجربه کرده ایم. این رویاها عمدتاً توسط یک فرد عظیم الجثه یا جنایتکاری در حال تعقیب هستند . معمولاً تفاسیر عمومی و قابل پیش بینی از خواب ارائه می شود. بدین ترتیب که در خواب تعقیب و گریز شما، ظاهراً فرار از حادثه یا خاطرات ناراحت کننده است و برهنگی شما در ملاء عام ، تلاش برای مقابله با احساس بی کفایتی در محل کار یا در محیط اجتماع است.

در مدتی کوتاه وب سایت هایی عرضه می شود که سیستم تعبیر خواب آنان بر پایه کنایه و استعاره صرف است. این نوع تعبیر را فروید مورد سرزنش قرار می دهد. اگر چه در تعبیر خوابهای قدیمی و باستانی بیشتر از همین  روش قیاسی برای تعبیر خواب استفاده می شد. مطمئناً تفسیر رویای انسان فراتر از دفترچه های راهنمای تعبیر خواب قدیمی و مزخرف پیشگوها است.

دانشمندانی که درباره تفسیررویاها مطالعه کرده اند، دریافتند که هنوز تفسیر مشترکی از موضوع رویا ها وجود ندارد و یک رویا در دو فرد مختلف می تواند تفاسیر متفاوت و خاصی داشته باشد. چرا که عوامل دیگری نیز بر محتوای رویا تأثیر دارند. مانند شخصیت های رویا مثال: حس بیننده خواب و نوع برخورد فرد با آن.

بنابراین از نظر علمی دریافت کد واقعی رویاها هنوز آرزو است. ولی چه طور این کد ها روزی باز می شود؟ و چطور تعبیر رویا ها فراتر از تعبیر استعاره ای به ما نشان داده شوند؟

من اعتقاد دارم که چشم انداز خوبی برای بازگشایی این کد ها در آینده وجود دارد. گزارش شده دانشمندانی در تلاشند تا راه حل هایی پیدا کنند. در برخی از وب سایت هایی از همه خواسته می شود تا رویا های خود و شرایط روانی خود را در حال دیدن این رویا بیان کنند و دریافت های خود را به اشتراک بگذارند، همچنین تکنیک های تصویربرداری جدید برای شناسایی بهتر ارتباط بین الگوهای فعالیت رویا و تصاویر رویا به کار گرفته می شود.

 با وجود این پیشرفت های فنی، هنوز راه زیادی در بازگشایی کامل کد رو یاهایمان وجود دارد.

بدون نظر