سه شنبه, آوریل 23, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "آیا علائم اولیه ای در دو قطبی وجود دارد؟"

برچسب: آیا علائم اولیه ای در دو قطبی وجود دارد؟

  آیا پیشگیری امکان دارد؟ در اختلال دو قطبی، قبل از اپیزود مانیک و هیپومانیک چه اتفاقی می افتد تا ما بیماری را شناسایی کنیم؟ یک...