دوشنبه, می 27, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "اختلال اشتها"

برچسب: اختلال اشتها

1- تعریف پر خوری عصبی (Bulimia Nervosa) پرخوری عصبی اختلالی است که با دوره های بازگشت مکرر همراه است. در پرخوری عصبی ، فرد مقادیر...

1- تعریف بی اشتهایی عصبی (Anorexia Nervosa)  بی اشتهایی عصبی اختلال در غذا خوردن است که  فرد حتی با داشتن حداقل وزن بدن نرمال برای...