سه شنبه, آوریل 23, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "اختلال خوردن"

برچسب: اختلال خوردن

  مادرش شام را روی میز شام قرار می دهد. پدر و مادر با نگرانی مراقبش بودند و غذایش را به قطعات کوچکی  تقسیم می...

1- تعریف پر خوری عصبی (Bulimia Nervosa) پرخوری عصبی اختلالی است که با دوره های بازگشت مکرر همراه است. در پرخوری عصبی ، فرد مقادیر...

1- تعریف بی اشتهایی عصبی (Anorexia Nervosa)  بی اشتهایی عصبی اختلال در غذا خوردن است که  فرد حتی با داشتن حداقل وزن بدن نرمال برای...