دوشنبه, می 27, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "اختلال دو قطبی"

برچسب: اختلال دو قطبی

  آیا پیشگیری امکان دارد؟ در اختلال دو قطبی، قبل از اپیزود مانیک و هیپومانیک چه اتفاقی می افتد تا ما بیماری را شناسایی کنیم؟ یک...

1- تعریف اختلال دو قطبی (Bipolar Disorder) اختلال دو قطبی، بیماری جنون ادواری است. یک اختلال مغزی که باعث تغییرات غیر معمول در خلق و...

1- اختلال دو قطبی چیست؟ اختلال دو قطبی، همچنین به عنوان افسردگی شیدایی شناخته شده است، یک بیماری مزمن در محدوده زمانی معین شامل حالات...