سه شنبه, آوریل 23, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "اقتصاد رفتاری"

برچسب: اقتصاد رفتاری

ما برای خرید درست باید با اقتصاد رفتاری آشنا باشیم.هنگامی که برای خرید به یک فروشگاه می رویم یا به طور آنلاین خرید می...

 اقتصاد رفتاری چرا انسان اغلب فکر می کند که می داند چه چیز می خواهد، ولی در عمل از خرید و انتخاب های خود نا...