سه شنبه, آوریل 23, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "حافظه کاذب"

برچسب: حافظه کاذب

این طور که تصور می شود، خاطرات انسان قابل تغییر نیستند. ولی شواهد نشان می دهند حافظه انسان بسیار پیچیده و دست خوش تغییرات...

اینکه چرا ما رویدادی که رخ نداده را به یاد داریم، کار دشواری است.این عمل می تواند عواقب وحشتناکی در سیستم قضایی داشته باشد....