دوشنبه, می 27, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "حافظه"

برچسب: حافظه

   هر انسانی در زمان نوجوانی، رو یاهایی دارد. واقعیت این است که شخصیتهای رویاهای شما، بخشی از خاطرات خود شما هستند؟  با اینکه، به...

این طور که تصور می شود، خاطرات انسان قابل تغییر نیستند. ولی شواهد نشان می دهند حافظه انسان بسیار پیچیده و دست خوش تغییرات...

 مطالعات جدید به این نتیجه رسیده اند که ما می توانیم چیزهایی را به خاطر آوریم که اصلاً رخ نداده است.اتفاقی که تقریباً برای...

حافظه حافظه انسان را می سازد. اگر کسی به یاد نیاورد که چی کسی ، اهل کجا و چه کاره است، دیگر نمی تواند زندگی...