چهار شنبه, فوریه 20, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "روانشناسی و سندرم تورت"

برچسب: روانشناسی و سندرم تورت

1- تعریف سندرم تورت (Tourette's Syndrome) سندرم تورت (TS) اختلال عصبی موروثی است که حرکات و صدا های غیر ارادی های و غیر قابل کنترلی...