سه شنبه, دسامبر 18, 2018
برچسب ها ارسال با برچسب "سندرم تورت"

برچسب: سندرم تورت

1- تعریف سندرم تورت (Tourette's Syndrome) سندرم تورت (TS) اختلال عصبی موروثی است که حرکات و صدا های غیر ارادی های و غیر قابل کنترلی...