دوشنبه, می 27, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "ADHD"

برچسب: ADHD

1- تعریف اختلال کم توجهی / بیش فعالی (ADHD) اختلال کم توجهی / بیش فعالی (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) ، اختلال عصبی- رفتاری است با ترکیبی از...

بیش فعالی - ADHD 1- بیش فعالی یا ADHD  چیست؟ اختلال ADHD یا بیش فعالی اختلال عصبی  است که فرد رفتاری چون بی توجهی ، حواس پرتی و...