سه شنبه, دسامبر 18, 2018
برچسب ها ارسال با برچسب "Empty Nest Syndrome"

برچسب: Empty Nest Syndrome

1- تعریف سندرم لانه خالی (Empty Nest Syndrome) سندرم لانه خالی اشاره به احساس افسردگی و یا اندوهی دارد که  والدین بعد از اینکه فرزندان...