سه شنبه, آوریل 23, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "Health"

برچسب: Health

به بیمارم گفتم: "آیا شما دچار سرگیجه شدید!؟"  من در شک و تردید بودم. دزیره – بیمارم- فقط به من گفته بود که قرص هایش...

سلامت (Health) حیات یک زندگی سالم  (Living a Healthy Life)  حفظ یک شیوه زندگی سالم ، می تواند مانند یک مبارزه باشد. اینکه فرد همیشه ایده...