سه شنبه, دسامبر 18, 2018
برچسب ها ارسال با برچسب "Histrionic Personality Disorder"

برچسب: Histrionic Personality Disorder

  1- تعریف اختلال شخصیت نمایشی کلمه شخصیت توصیف عمیق و ذاتی الگوی رفتار و شیوه زندگی هر فرد است، که نشان دهنده تفکر او...