چهار شنبه, ژوئن 19, 2019
برچسب ها ارسال با برچسب "Tourette’s Syndrome"

برچسب: Tourette’s Syndrome

1- تعریف سندرم تورت (Tourette's Syndrome) سندرم تورت (TS) اختلال عصبی موروثی است که حرکات و صدا های غیر ارادی های و غیر قابل کنترلی...